• Kosár tartalma
  A kosár üres.

  Szállítással kapcsolatos információk

  Megrendelés, szállítás, áru átvétel, lerakodás:

  1 Az Eladó a termékeket a Megrendelő telephelyére, vagy az általa megadott rendeltetési helyre, de kizárólag Magyarország területén belül bruttó 228 600,- Ft rendelési érték felett, - az alábbi csomagolási díjtól eltekintve - ingyenesen leszállítja. A szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell a minimális bruttó 228 600,- Ft értéket meghaladniuk. Az Eladó az alábbi termékek rendelése és leszállítása esetén csomagolási díjat számít fel: - Thermomaster Fix ragasztó - Thermomaster Prémium Fix ragasztó - Thermomaster Rock ásványi ragasztó - Flex csemperagasztó A csomagolási díj 1800,-Ft+ÁFA / raklap. Az Eladó a csomagolási díjat a termék vételárával együtt számlázza ki a Megrendelő felé. Amennyiben a rendelési érték a bruttó 228 600,- Ft-ot nem éri el az Eladó jogosult nettó 25.000,- Ft szállítási költséget a megrendelő részére kiszámlázni.

  2. Az ingyenes szállítási szolgáltatás pontosan egy rendelés, egy címre történő, egyszeri szállítása esetén érvényes, amennyiben a 1. pontban megadott rendelési minimum érték teljesül! A megrendelő hibájából meghiúsult áruátvétel miatt jelentkező ismételt szállítási igényt csak és kizárólag fuvardíj ellenében tudjuk teljesíteni! A megismételt szállítás pontos fuvardíj költségének kialakítása minden esetben egyedileg kerül meghatározásra! Amennyiben, a megrendelő ezt kalkulációt elfogadja, akkor ez a tétel fuvarozási szolgáltatásként fog a számlájában megjeleni. Amennyiben második esetben is a Megrendelő miatt hiúsul meg az áru átvétel, több kísérletet az eladó annak teljesítésére nem tesz! Ez esetben a második szállítás fuvardíja az áruátvétel teljesítésétől függetlenül is minden esetben leszámlázásra kerül Megrendelő felé.

  3. Megrendelő a kiszállítást megelőző munkanap 10 óráig minden további következmény nélkül törölheti, visszamondhatja vagy módosíthatja a kiszállítást. Ezen igényét minden esetben írásban kell a vevőszolgálat felé jeleznie! Sajnos a megadott időpont után történő változtatási kéréseket már nincs lehetőségünk figyelembe venni.

  4. A termék leszállítása mindig az érvényben lévő túrabeosztásban megjelölt napon történik.

  5. A megrendelésen egyedi szállítási ütemezés is feltüntethető. Ha a szállítási ütemezés a visszaigazolásban nincs feltüntetve, akkor a szállítás automatikusan a következő szállítási túranapon történik.

  6. Ha az Eladó rendkívüli okból kifolyólag nem tud a Megrendelő szállítási igényének eleget tenni, akkor azt a szállítást megelőzően visszaigazolja.

  7 A Megrendelő, illetve megbízottja az áru mennyiségét és minőségét az átadás-átvételkor nyomban köteles ellenőrizni, esetleges kifogását köteles az szállítólevélen feltüntetni.

  8. A Megrendelő az áru átvételét a szállítólevélen, nevének nyomtatott betűvel, olvasható módon történő leírásával és aláírással valamint bélyegzéssel igazolja.

  9. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után az Eladó nem fogad el.

  10. Megrendelő vállalja, hogy az Eladó fuvareszközéről történő lerakodásban közreműködik, külső helyszín esetén ahhoz segítséget biztosít!

  11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítási címre történő szállítás esetén amennyiben az áru lerakodásának megkezdése a megérkezéstől számított 30 percen belül nem kezdődik meg, Eladó nettó 5.000,- Ft várakozási díjat számít fel minden megkezdett félóra után!

  12. A Megrendelő a megrendeléskor közli különleges igényét (különleges igény, ha eltér az szokásos gyakorlattól), mint pl.: a telep megközelítési lehetősége megváltozik – különös tekintettel az útfelbontásra, útlezárásra, útelterelésre, ill. súlykorlátozásra.

  13. Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, ennek beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.

  14. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállítás jogszerű végrehajtásához hatósági díj megfizetése szükséges akkor ennek értékét a Megrendelő köteles viselni. Az Eladó által végzett ügyintézési átalánydíj – hatósági engedélyenként - egységesen 2500 Ft/db + áfa. Amennyiben a tényleges hatósági díj ezt az összeget meghaladná, a Megrendelő a ténylegesen felmerülő díjat köteles az Eladónak megfizetni. Továbbá a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás teljesítése a megfelelő engedélyek beszerzésének függvényében az egyedi szerződésben rögzített időpont helyett, az illetékes hivatal eljárási határidőtől függően eltérő lehet.

  15. A gyártó a megrendelést csak rendkívüli esetben nem teljesíti a várt határidőre. Ezen esetek különösen: a termék speciális volta, rendkívül nagy mennyiségű áru megrendelése, alapanyag hiány, gyártási probléma. Ez esetekben a gyár a késedelmet jelzi, és nem vállal a szállítási késedelemért felelősséget. Garancia:

  16. A gyártó garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek a hatályos szabvány (magyar illetve EU) előírásainak megfelelnek, a termékekről Teljesítménynyilatkozatot, Biztonsági Adatlapot, Műszaki Adatlapot állít ki. Ezen dokumentumok az gyártó weboldalán (www.masterplast.hu) is elérhetőek.

  17. Eladó nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely abból adódik, hogy Megrendelő a terméket nem megfelelő körülmények között tárolta, illetve a minőség-megőrzési időt túllépve értékesítette a terméket.

   Visszáruztatás:

  • 18. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a szállítás napján, indokolt esetben az gyártó cég járműről ne vegye le az árut. Indokolt eset pl.: ha az áru a szállítás közben megsérült. Ez esetben a visszaküldött áru nem kerül kiszámlázásra.
  • 19. Ha a Megrendelő korábban leszállított árut szeretne vissza szállíttatani, akkor a visszaküldési szándékát külön előre jelezni kell a rendelésfelvétel részére, a visszaszállítás csak a gépkocsivezetőnél levő Visszaigazolásnak megfelelően történhet.
  • 20. Az Eladó és a gyártó fenntartja magának azt a jogot, hogy a téves rendelésből keletkező, vagy feleslegessé vált áruk visszavétele esetén a Megrendelőt terhelő kezelési költséget számoljon fel. A kezelési költség mértéke a visszáruzott áru teljesítéskori ellenértékének 20%-a.
  • 21. A gyártó csak abban esetben szállítja vissza az árut, ha az sértetlen, ép, a szállítási kiszerelésben és csomagolásban van, valamint a szavatossági idejéből hátralévő idő eléri a 3 hónapot.
  • 22. A gyártó cég nem vásárol vissza egyedi igényekre gyártott terméket, pl.: színesre kevert vakolat.

  Minőségi reklamáció:

  • 23. A szállítás követően, a Megrendelő telephelyén (nem beépített termék esetén), az átvételkor észre nem vett minőségi hibát a Megrendelő a hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül köteles az Eladóval írásban közölni. Az Eladó a minőségi kifogást 8 munkanapon belül kivizsgálja, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
  • 24. A hibás termékeket külön kell tárolni, azokat értékesíteni, felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség a Megrendelőt terheli.
  • 25. Minőségi kifogást a továbbértékesített (beépített) termék esetében is a Megrendelőnek kell az Eladó felé, lehető leghamarabban írásban kiállítania.
  • 26. A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, az Eladó Eladólevelének, vagy számlájának száma, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó (kivitelező, fogyasztó) elérhetősége, a hiba leírása.
  • 27. A agyártó az írásban beérkezett reklamáció kivizsgálását 8 napon belül megkezdi, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Árak, árváltozás:
  • 28. Az árak egy helyszínre történő szállítást, valamint az 1. pontban foglalt költségeket foglalják magukba. A Megrendelő hibájából szükségessé váló újabb szállítás költsége a Megrendelőt terheli.